Hitta hit

Vid ankomst från söder kör av på den södra infarten till Helsingborg från motorvägen (E6) och kör i riktning mot knutpunkten. Vid ankomst från norr sväng av från E6:an mot Väla och kör i riktning mot knutpunkten. Vid ankomst österifrån från E4:an fortsätt rakt fram mot centrum och knutpunkten.

Lämpliga parkeringsplatser finns markerade på sidan Parkering. Gå sedan norrut längs hamnen tills du kommer till Gröningen.

hitta hit